Buğra

Cinsiyet : Erkek
Kökeni : Farsça
Anlamı : 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı.

Rastgele Erkek isimleri
Şehmuz
Berkkan
Çevrim
Mesut
Tolgan